Dublet

Dublet - Polski producent zapraw, tynków i systemów ociepleniowych.

. Główna . Kontakt . Przetargi . Praca

Realizacja projektu"DUBLET" SMOLEŃ I LEJKO SPÓŁKA JAWNA jest w trakcie realizacji projektu pt.: Utworzenie laboratorium badawczo-szkoleniowo-wdrożeniowego chemii budowlanej przez firmę "DUBLET". Okres realizacji projektu jest od 1 stycznia 2018 roku do 30 listopada 2019 roku.

Całkowita wartość projektu: 3 458 541,47 zł Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 068 744,36 zł Kwota dofinansowania: 930 934,96 zł

Niniejszy projekt firmy Dublet, stanowiący inwestycję początkową, dotyczyć będzie inwestycji w nieruchome i ruchome środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla kadry badawczej, dzięki którym zostanie utworzone laboratorium badawczo-szkoleniowo-wdrożeniowe chemii budowlanej.

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej, dzięki utworzeniu oraz nabyciu odpowiedniej infrastruktury powstałej w ramach realizacji niniejszego projektu.

Rezultatem projektu będzie gotowa infrastruktura badawczo-rozwojowa oraz przeszkolona kadra badawcza przygotowana do realizacji planu prac B+R.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schematu 1.2.B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

. Strona startowa . O firmie . Referencje. Kontakt . Mapa strony . Przetargi . Praca