Dublet

Dublet - Polski producent zapraw, tynków i systemów ociepleniowych.

. Główna . Kontakt . Przetargi . Praca

Realizacja projektu„DUBLET” Smoleń i Lejko Spółka jawna realizuje projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Opracowanie innowacyjnych kompozycji produktowych chemii budowlanej przez "DUBLET" SMOLEŃ I LEJKO SP.J.

Okres realizacji projektu
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.12.2019
Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej, dzięki przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych produktów - zapraw budowlanych z dodatkiem produktów będących pochodnymi kauczuku.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 962 273,12PLN
Wkład Funduszy Europejskiech: 725 740,83 PLN