Dublet

Dublet - Polski producent zapraw, tynków i systemów ociepleniowych.

. Główna . Kontakt . Przetargi . Praca

Realizacja projektu"DUBLET" SMOLEŃ I LEJKO SPÓŁKA JAWNA jest w trakcie realizacji projektu pt.: Wdrożenie do produkcji systemu ochrony termicznej budynku „TERMO-HYDRO” z dodatkiem wosku Carnauba przez firmę "DUBLET". Okres realizacji projektu jest od 1 marca 2017 roku do 31 maja 2018 roku.

Całkowita wartość projektu: 4 983 037,50 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 680 000,00 zł

Niniejszy projekt firmy Dublet, stanowiący inwestycję początkową dotyczyć będzie inwestycji w ruchome środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, przyczyniającą się do zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego oraz dywersyfikację oferty poprzez zaoferowanie nowych innowacyjnych produktów: TYNK MASZYNOWY TERMICZNY „TMT” tynk mineralny z wbudowanymi sferami ceramicznymi- tworzącymi efekt odbicia termicznego plus MINERALNA FARBA SILIKATOWA HYDROFOBOWA „FS-HYDRO” farba silikatowa z dodatkiem wosku Carnauba - jako naturalnego hydrofobizatora.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i produktywności oraz zaawansowania technologicznego firmy Dublet poprzez inwestycję w środki trwałe tworzące linię technologiczną do pozyskiwania wypełniaczy kwarcowych oraz zakup zestawu mieszalników do farb.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne Schematu 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

. Strona startowa . O firmie . Referencje. Kontakt . Mapa strony . Przetargi . Praca